Faxe Sociale Udviklingscenter - Enheder samt organiseringer

- FSU er en paraplyorganisation

FSU er organiseret ud fra to centrale begreber: Læring og Fælleskab, der hver også udgør overskriften for teamlederområderne:

Organisationsdiagram