Om Faxe Sociale Udviklingscenter

- I daglig tale FSU

Faxe Sociale Udviklingscenter er en paraplybetegnelse, der tilbyder forløb inden for beskæftigelse, uddannelse, dagaktiviteter og væresteder. FSU er en del af Center for Familie, Social og Beskæftigelse i Faxe Kommune.

FSU baserer sig på fællesskabets betydning for individuel udvikling. Vores samfund fungerer som et fællesskab og mulighederne for at lykkes som borger, er tæt forbundet med evnerne til at fungere i og på fællesskabets præmisser - uanset om det handler om uddannelse, arbejde eller fritid.

Det betyder, at FSU varetager og udvikler tilbud på tværs af forskellig lovgivninger og forskellige målgrupper. FSU sikrer et fokus på udvikling og varetagelse af Faxe Kommunes tilbud om læring, støtte og kompetenceudvikling på voksenområdet.

Vores tilbud strækker sig over tre lovgivninger:

  • Lov om Social Service §103, § 104 og § 107 (SEL)
  • Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)
  • Lov om uddannelse til unge med særlige behov (STU)

Vi er en mangfoldig arbejdsplads og vi er delt op på denne måde:

  • Medarbejdere (Ansat i beskyttet beskæftigelse efter serviceloven)
  • Kursist (Ledig, som er i forløb efter lov om aktiv beskæftigelse)
  • Elev (STU-studerende efter lov om uddannelse for unge med særlige behov)
  • Borger (Helhedstilbud og botilbud efter § 107)
  • Personale (Ordinær ansat efter overenskomst)
  • Studerende (Praktik under uddannelse til fx socialrådgiver, pædagog og PAU)