Musikprojekt på tværs af FSU

Musikprojektet går på tværs af hele FSU og indeholder både et kor, musik og bandundervisning samt talentudvikling