Åbent tilbud

- Hvis der er brug for en rådighedsvurdering

Åbent tilbud iværksættes af jobcenter hvis der er brug for en rådighedsvurdering. En vigtig faktor er, at man som kursist modtager kontanthjælp for den tid som man rent faktisk møder. Det primære formål er rådighedsvurderingen - altså om den enkelte kursist møder op, og om vedkommende deltager i forløbet.

I forbindelse med Åbent tilbud, vil kursisten typisk blive tilknyttet en af FSUs aktiviteter. FSU forsøger at imødekomme den enkeltes ønsker, men kan ikke garantere en plads i den ønskede aktivitet, ligesom der ingen garanti er, for at man kan fortsætte samme sted under hele forløbet.

Opgaverne i Åbent tilbud kan derfor være spredt ud over alle områder i FSU og være af varierende karakter, så derfor vil der være stor afveksling fra dag til dag eller uge til uge.

Vigtig information til kursister i Åbent tilbud:
FSU registrerer den enkeltes fremmøde, og sender data til jobcentret, der ud fra fremmøderegistreringen udbetaler kontanthjælp.
Fremmøderegistreringen har betydning for udbetalingen af kontanthjælp, og derfor vil udbetalingen falde et par dage efter den 1. i hver måned. Udbetaling af kontakthjælp er udelukkende et anliggende mellem borger og jobcentret.

Kursister i Åbent tilbud følger FSUs fulde åbningstid, medmindre andet er aftalt med sagsbehandler.

Ved fravær eller sygdom skal du ringe daglig mellem klokken 08.00 og 08.30 til din kontaktperson. Læs mere under Praktisk information til kursister.

Se vores pjece om Åbent tilbud